Sauerklee  © E.Liß

Sauerklee (junges Blatt < 3,5 cm)