Steinbrech  © E.Liß

Steinbrech (junges Blatt < 3,5 cm)